Przemoc

Podziel się

Zaproszenie na konferencję „Dzieci i młodzież wobec współczesnych zagrożeń” dnia 22 listopada 2016

Kategoria: Przemoc
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach i Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Łapy mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji „Dzieci i młodzież wobec współczesnych zagrożeń”, która odbędzie się w dn. 22 listopada 2016r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach mieszczącego się przy ul. Głównej 50. więcej

Zaproszenie Pomoc rodzinie uwikłanej w przemoc

Kategoria: Przemoc
Zaproszenie na szkolenie "Pomoc rodzinie uwikłanej w przemoc", które odbędzie się w ramach kampanii społecznej pod hasłem: "Nie wiedzieć, to być w zagrożeniu". 15 listopada 2016 godz. 9:00-16:00 w siedzibie MOPS w Łapach ul. Główna 50 więcej

Opublikowano:

2016-09-14
odsłon: 1750

Wciąż za mało mówi się o przemocy

Kategoria: Przemoc
Organizatorom happeningu pod hasłem „Otwórz oczy - zareaguj przeciwko przemocy” zależało na tym, aby mieszkańcy Łap reagowali na przemoc w rodzinie, aby wrażliwość społeczna na to smutne zjawisko była powszechna. więcej

Przemoc - Co powinniśmy wiedzieć?

Kategoria: Przemoc Informacje
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc to jednorazowe bądź powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. więcej

Czym jest przemoc w rodzinie?

Kategoria: Przemoc Informacje
„Przemoc z rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą” więcej

Plan bezpieczeństwa dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Kategoria: Przemoc Informacje
Plan bezpieczeństwa to opracowany sposób postępowania na wypadek zagrożenia kolejnym aktem przemocy. Dzięki przygotowaniu się i spisaniu planu będziesz wiedziała jak zachować się w sytuacji przemocy wymierzonej w Ciebie lub Twoje dzieci. więcej

Gdzie szukać pomocy?

Kategoria: Przemoc Informacje
Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie więcej

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Kategoria: Przemoc Informacje
Ministerstwo Sprawiedliwości, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej opracowało Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, który zamieszczamy poniżej. W Informatorze znajdą Państwo opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskie Karty, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym (przed Policją, prokuratorem oraz sądem), w postępowaniu rodzinnym w zakresie opieki nad dziećmi oraz sprawami między małżonkami (przed sądem), w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej. Na końcu Informatora znajdują się wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie. więcej
1