Zaproszenie na konferencję „Dzieci i młodzież wobec współczesnych zagrożeń” dnia 22 listopada 2016

  • START
  • Przemoc
  • Zaproszenie na konferencję „Dzieci i młodzież wobec współczesnych za

Opublikowano 2016-11-16

Kategoria Przemoc

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach i Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Łapy mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji „Dzieci i młodzież wobec współczesnych zagrożeń”, która odbędzie się w dn. 22 listopada 2016r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach mieszczącego się przy ul. Głównej 50.

Głównym założeniem konferencji jest podjęcie dyskusji nad rozpoznaniem i eliminowaniem zagrożeń dzieci i młodzieży patologiami społecznymi. To także próba interdyscyplinarnego spojrzenia na ów problem.

Konferencja organizowana jest w ramach kampanii społecznej pod hasłem „Nie wiedzieć, to być w zagrożeniu”, nad którą patronat honorowy sprawuje Wojewoda Podlaski.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program konferencji

Dzieci i młodzież wobec współczesnych zagrożeń”

8.30-9.00

Rejestracja uczestników

9.00-9.10

Inauguracja konferencji, przywitanie uczestników oraz przybyłych gości

9.10-10.00

Komunikacja międzyludzka, czyli o tym jak poznawać prawdziwą rzeczywistość człowieka- Anna Puchalska- psycholog Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach

10.00-10.45

Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży- na czym polegają, kogo dotyczą- Magdalena Radziszewska- dietetyk kliniczny, trener odżywiania

10.45-11.00

Przerwa kawowa

11.00-12.00

Zjawisko przemocy w rodzinie- Bożena Sury- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

12.00-12.30

Zjawisko przestępczości wśród nieletnich- Monika Falkowska- mł.asp. Zespołu ds. wykroczeń, nieletnich i patologii Wydziału Prewencji Komisariatu Policji w Łapach

12.30-14.00

 

Problematyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży- Joanna Szmurło- specjalista terapii uzależnień, kierownik Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia

14.00-14.30

Lunch

14.30-15.00

Wpływ grupy rówieśniczej na rozwój dzieci i młodzieży- Małgorzata Łuczaj- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łapach

15.00-15.30

Spektakl profilaktyczny „Przez pryzmat….” przygotowany przez młodzież z terenu gminy Łapy

15.30-15.45

Panel dyskusyjny, podsumowanie konferencji

Podziel się