Kontakt ŚDS

Opublikowano 2016-01-01

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach


ul.Główna 50
18-100 Łapy
tel. 85 650 10 24
mail: sdslapy@op.pl

 

czynny w godzinach 8:00 - 16:00

wjazd od ulicy Nowej

 

 

Środowiskowe Domy Samopomocy jako placówki oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi powstały w latach 90, w oparciu o ustawę z dnia 29.11.1990r. o pomocy społecznej oraz ustawę z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.


Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach rozpoczął działalność 1 listopada 1997r. Jest jednostką organizacyjną MOPS w Łapach, placówką dziennego pobytu osób niepełnosprawnych.

Aktualnie z jego usług korzystaja 44 osoób mieszkające w mieście i gminie Łapy.

Podstawowym celem placówki jest poprawa funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczeństwie, podtrzymywanie umiejętności samodzielnego życia, podnoszenie poziomu zaradności życiowej, sprawności psycho - fizycznej, rozwój kulturalny i osobowościowy.

Dom zapewnia swoim uczestnikom możliwość udziału w różnorodnych formach aktywności. Prowadzone są zajęcia: plastyczne, sportowe, teatralne, komputerowe, stolarskie, krawieckie, kulinarne, rewalidacyjne, muzykoterapia, biblioterapia, rehabilitacja ruchowa oraz treningi: samoobsługi i zaradności życiowej. Domownicy korzystają również z indywidualnej i grupowej terapii psychologicznej.

Nasi domownicy mają różne zainteresowania, upodobania, ulubione zajęcia, ale i problemy, potrzeby, różne sposoby wyrażania radości i smutku. To jest potencjał, na którym budujemy i rozwijamy działalność placówki.
 

Podziel się