Wyróżnienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach

Opublikowano 2016-11-25

IMG_2478

Podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku wręczono wyróżnienia jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej. Wśród laureatów znalazł się Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach, co jest efektem kreatywności, zaangażowania i wieloletniego doświadczenia kadry.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach rozpoczął działalność 1 listopada 1997r. Jest jednostką organizacyjną MOPS w Łapach, placówką dziennego pobytu osób z niepełnosprawnością.
Aktualnie z jego usług korzystają 44 osoby mieszkające w mieście i gminie Łapy.

Podstawowym celem placówki jest poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, podtrzymywanie umiejętności samodzielnego życia, podnoszenie poziomu zaradności życiowej, sprawności psycho - fizycznej, rozwój kulturalny i osobowościowy.

Placówka zapewnia uczestnikom możliwość udziału w różnorodnych formach aktywności. Prowadzone są zajęcia: plastyczne, sportowe, teatralne, komputerowe, stolarskie, krawieckie, kulinarne, rewalidacyjne, muzykoterapia, biblioterapia, rehabilitacja ruchowa oraz treningi: samoobsługi i zaradności życiowej. Uczestnicy korzystają również z indywidualnej i grupowej terapii psychologicznej i Sali Doświadczania Świata.

Podziel się