Rekrutacja do Dziennego Domu „SENIOR+” w Łapach na 2020 rok

Opublikowano 2019-12-05

Zapraszamy mieszkańców:

- w wieku 60+

- nieaktywnych zawodowo

- zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łapy

 

Podania o przyjęcie do Dziennego Domu „SENIOR+” należy  składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach przy  ul. Głównej 50 w godz. 7.30-15.30.

Informacje można uzyskać pod nr telefonu: 85 814 14 44 bądź w Dziennym Domu „SENIOR+” w Łapach przy ul. Leśnikowskiej 54.

 

Dzienny Dom „SENIOR+” w Łapach to placówka wsparcia Dziennego dla osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, z terenu miasta i gminy Łapy. Dzienny Dom „SENIOR+” jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30. W ramach funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” seniorzy uczestniczą w szeregu zajęć i warsztatów zgodnych z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania i działalności Dziennych Domów „Senior+” zgodnie z Programem Wieloletnim „SENIOR-WIGOR” na lata 2015-2020.  Podstawowy zakres usług świadczony przez Dzienny Dom „SENIOR+” w Łapach obejmuje w szczególności usługi: socjalne, w tym posiłek, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej, sportowo rekreacyjne, aktywizujące społecznie, w tym wolontariat międzypokoleniowy.  Opłata za pobyt w Dziennym Domu „SENIOR+” obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez Dzienny Dom jest naliczana zgodnie z Uchwałą nr XXVI/236/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 listopada 2016r.

Miesięczną opłatę za pobyt w Dziennym Domu określa poniższa tabela.

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) wyrażony w %

Odpłatność dla osób samotnie gospodarujących

 

Odpłatność dla osób  w rodzinie

do 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100% do  125%

20,00

20,00

powyżej 125% do 150%

30,00

30,00

powyżej 150% do 200%

50,00

60,00

powyżej 200%  do 250%

80,00

100,00

powyżej 250% do 300%

110,00

130,00

powyżej 300%

140,00

180,00

 

Zapraszamy do składania podań o przyjęcie do Dziennego Domu „SENIOR” w Łapach.

Podziel się