Wolne miejsca w Dziennym Domu SENIOR+

Opublikowano 2021-10-12

Centrum Usług Społecznych w Łapach zaprasza mieszkańców Gminy Łapy w  wieku 60+, nieaktywnych zawodowo do skorzystania z ofert Dziennego Domu Senior + mieszczącego się przy ul. Leśnikowskiej  54 w Łapach. (4 wolne miejsca)

Podania o przyjęcie do Dziennego Domu „SENIOR+” należy  składać w Centrum Usług Społecznych w Łapach przy  ul. Głównej 50 w godz. 7.30-15.30.

 

Informacje można uzyskać pod nr telefonu: 85 814 14 44 bądź w Dziennym Domu „SENIOR+” w Łapach przy ul. Leśnikowskiej 54.

 

Dzienny Dom „SENIOR+” w Łapach to placówka wsparcia Dziennego dla osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, z terenu miasta i gminy Łapy. Dzienny Dom „SENIOR+” jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30. W ramach funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” seniorzy uczestniczą w szeregu zajęć i warsztatów zgodnych z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania i działalności Dziennych Domów „Senior+” zgodnie z Programem Wieloletnim „SENIOR+” na lata 2021-2025.  Podstawowy zakres usług świadczony przez Dzienny Dom „SENIOR+” w Łapach obejmuje w szczególności usługi: socjalne, w tym posiłek, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej, sportowo rekreacyjne, aktywizujące społecznie, w tym wolontariat międzypokoleniowy.  Opłata za pobyt w Dziennym Domu „SENIOR+” obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez Dzienny Dom jest naliczana zgodnie z Uchwałą nr XXVI/236/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 listopada 2016r.

Miesięczną opłatę za pobyt w Dziennym Domu określa poniższa tabela.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Kryterium dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł.

Kryterium na osobę w rodzinie – 528 zł.

Odpłatność dla osób samotnie gospodarujących

Odpłatność dla osób  w rodzinie

 

Kwota dochodu dla osoby samotnie gospodarującej

Kwota dochodu na osobę w rodzinie

   

do 100%

do 701 zł

do 528 zł

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100% do  125%

701.01zł -876,25zł.

528,01 – 660,00

20,00

20,00

powyżej 125% do 150%

876,26 - 1051,50

660,01 – 792,00

30,00

30,00

powyżej 150% do 200%

1051,51 – 1402,00

792,01-1056,00

50,00

60,00

powyżej 200%  do 250%

1402,01-1752,50

1056,01-1320,00

80,00

100,00

powyżej 250% do 300%

1752,51 - 2103

1320,01 – 1584,00

110,00

130,00

powyżej 300%

od 2103,01

od 1584,01

140,00

180,00

 

Zapraszamy do składania podań o przyjęcie do Dziennego Domu „SENIOR” w Łapach.

Podziel się