Stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019

Opublikowano 2018-08-10

Informacja dotycząca składania wniosków na STYPENDIUM SZKOLNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski na stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łapy wraz z kompletem dokumentów należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50 (pokój nr 2) w terminach od dnia 1 do 15 września 2018r.

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większaniż 514 zł netto, od 1 października 528zł. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające dochód rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku ( tj. sierpień 2018r.).

Podziel się