Świadczenia rodzinne
Koordynator: Agata Ignaczuk

PARTER, pokój nr 17,
tel./fax: 85 715 25 50 wew. 203

Podziel się

Zasiłek rodzinny

Zasady i tryb postępowania w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych regulują przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( tekst jedn. Dz. U. Z 2016 roku poz. 1518z późn. zm). Świadczenia rodzinne realizowane są w okresach zasiłkowych. Zgodnie z obowiązującymi od 01.01.2009r. zmianami w ustawie o świadczeniach rodzinnych, okres zasiłkowy trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego. więcej
1 2 | >>