Dotacja dla Gminy Łapy z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Opublikowano 2020-06-04

0259_Swietlica_05_20201.jpg

Dotacja dla Gminy Łapy z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

Gmina Łapy otrzymała wsparcie w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na realizacje projektu „Świat w kolorach” środki w wysokości 61 682 zł zaś cały projekt opiewa na kwotę 86 032 zł.

Podmiotem realizującym wsparcie będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach.

Zakres działań adresowany jest do dzieci i młodzieży. Dzięki dofinansowaniu zajęcia dla dzieci w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach wzbogacone zostaną o nowe i ciekawe formy pracy.

W placówce prowadzone będą:

-zajęcia z robotyki

-zajęcia taneczne

-zajęcia sportowe

-zajęcia plastyczne

-zajęcia kulinarne

- zajęcia edukacyjne

-zajęcia socjoterapeutyczne

-wsparcie psychologiczne

Poprzez udział w atrakcyjnych i ciekawych zajęciach rozwijane będą pasje i zainteresowania dzieci i młodzieży. Zagospodarowanie w sposób konstruktywny czasu wolnego wpłynie również na rozwój szeregu umiejętności społecznych przydatnych w życiu codziennym (radzenie sobie z uczuciami, regulację emocji, podniesienie poczucia własnej wartości, zapewnienie bezpiecznego odreagowania emocjonalnego, rozwiązywania problemów itp.) Poprzez zorganizowanie Dni Otwartych w Świetlicy Socjoterapeutycznej postaramy się i innym nie uczęszczającym na co dzień do placówki dzieciom przybliżyć oraz pokazać alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego. Już dziś zapraszamy od września chętne klasy wraz z wychowawcami ze Szkół Podstawowych na odwiedziny Świetlicy Socjoterapeutycznej i wspólne zajęcia.

W czasie wakacji zorganizowany zostanie również profilaktyczny wyjazd oraz wakacyjne Dni Otwarte Świetlicy Socjoterapeutycznej.

 

Edyta Michałowska

Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej „Świat w kolorach”

 

 

 

 

 

Podziel się