Informacja Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

  • START
  • Wiadomosci
  • Informacja Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Opublikowano 2019-02-12

informacja
Kategoria Wiadomosci

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o pomoc opublikowane są na stronie internetowej Urzędu do Spraw Kombatantów www.kombatanci.gov.pl 

lub bezpośrednio do wzorów formularzy: 

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/formularze.html

Podziel się