KOMUNIKAT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach w sprawie realizacji usług opiekuńczych

  • START
  • Wiadomosci
  • KOMUNIKAT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach w sprawie realiz

Opublikowano 2020-03-16

Kategoria Wiadomosci

W celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2:
  • usługi opiekuńcze świadczone będą  w sytuacji bezwzględnej konieczności;
  • usługi opiekuńcze świadczone będą w szczególności osobom samotnym lub w rodzinie, której członkowie ze względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy w codziennym funkcjonowaniu;
  • usługi opiekuńcze świadczone będą poprzez wykonywanie podstawowych, niezbędnych czynności np. zaopatrywanie osób w podstawowe produkty żywnościowe i higieniczne, wykupowanie niezbędnych leków, środków opatrunkowych oraz dostarczanie ciepłego posiłku, bez konieczności kontaktu z osobą, której świadczy się usługi;
  • usługi monitorowane będą odnośnie bieżącej sytuacji zdrowotnej i bytowej podopiecznych objętych usługami, np. poprzez kontakt telefoniczny.
We wszystkich sprawach proszę o kontakt telefoniczny z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łapach pod numerami telefonów:

85 715 25 50

510 628 225

510 628 928

Podziel się