KOMUNIKAT WOJEWODY PODLASKIEGO

Opublikowano 2020-03-12

Kategoria Wiadomosci

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam:

czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa podlaskiego, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 roku, w:

  • placówkach wsparcia dziennego;
  • klubach integracji społecznej;
  • dziennych domach i klubach seniora;
  • środowiskowych domach samopomocy;

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

WOJEWODA PODLASKI

 Bohdan Paszkowski

Podziel się