Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Opublikowano 2022-03-23

0817_flagaUkrainyPolski.jpg
Kategoria Wiadomosci

Burmistrz Łap zaprasza mieszkańców Ukrainy, którzy znaleźli „dach na głową” w Gminie Łapy po JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE 300 ZŁ (na osobę).

Otrzyma je każdy obywatel Ukrainy spełniający wymogi ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(Dz. U. z 2022 r., poz. 583).

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania:

 1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w:

Centrum Usług Społecznych w Łapach

ul. Główna 50 (wjazd od ul. Nowej)

Od poniedziałku do piątku, w godzinach od. 7.30 do 15.30.

 

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (lub poniżej). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • aktualny adres pobytu w Łapach.

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci).

 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy - rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport),
 • informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski
 • numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Miejski)

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

 • numer telefonu polskiego operatora,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer polskiego konta bankowego.

 

Do pobrania:

WNIOSEK O WYPŁATĘ POMOCY W POSTACI JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

Заява на виплату одноразової грошової допомоги

 

Jednocześnie przypominamy, iż nadal działa Punkt zbiórki prowadzony przez Klub Wolontariusza działający przy Centrum Usług Społecznych w Łapach przy ul. Głównej 50 w godz. 7.30-15.30. Tam mieszkańcy Ukrainy mogą bezpłatnie otrzymać środki czystości, żywność, odzież, bieliznę, itp. Serdecznie zapraszamy.

Podziel się