Poszukujemy wolontariuszy

Opublikowano 2016-06-03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach poszukuje osób, wolontariuszy chętnych do działania na rzecz innych.

Ze względu na swoją rolę, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach jest naturalnym miejscem spotkań osób szukających pomocy z osobami chcącymi pomóc. MOPS bardzo dobrze orientuje się w specyfice środowiska, w którym funkcjonuje, zna jego problemy i potrzeby. Angażując wolontariuszy może na nie lepiej i szybciej reagować, bez nakładów finansowych rozszerzać zakres świadczonych usług.

Wolontariusze mają w MOPS-ie szerokie pole do działania:

- mogą zajmować się dziećmi (np. pomoc w odrabianiu lekcji), seniorami, bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi,

- mogą pomagać na terenie Ośrodka, w Świetlicy Socjoterapeutycznej, Środowiskowym Domu Samopomocy, bezpośrednio w domach podopiecznych lub podczas imprez organizowanych przez MOPS.

Co oferujemy w zamian?

  • wszystkim wolontariuszom oferujemy kompleksowe przeszkolenie,
  • opiekę opiekuna wolontariuszy, systematyczne grupowe spotkania superwizyjne (wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, omówienie problemów, trudności i wątpliwości wolontariuszy).

 

 

Wszystkich chętnych do działania na rzecz innych osób proszę o kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach

18-100 Łapy, ul. Główna 50, 

tel./fax (085) 715 25 50 wew. 205

e-mail: kontakt@cuslapy.pl

Podziel się