OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów skierowanych do Uczestników projektu „Sukces w działaniu” realizowanego przez Klub Integracji Społecznej

Opublikowano 2020-09-11

znak sprawy: O.26.23.2020.EJ

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne

 

„Zorganizowanie i przeprowadzenie  kursów skierowanych
do Uczestników projektu „Sukces w działaniu” realizowanego przez Klub Integracji Społecznej

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm)

 

Łapy, dnia 11.09.2020 r.

 

 

znak sprawy: O.26.15.2020.EJ

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne

 

„Zorganizowanie i przeprowadzenie  kursów skierowanych
do Uczestników projektu „Sukces w działaniu” realizowanego przez Klub Integracji Społecznej

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm)

 

Łapy, dnia 20.08.2020 r.

 

znak sprawy: O.26.15.2020.EJ

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne

 

„Zorganizowanie i przeprowadzenie  kursów skierowanych
do Uczestników projektu „Sukces w działaniu” realizowanego przez Klub Integracji Społecznej

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm)

 

Łapy, dnia 20.08.2020 r.

 

znak sprawy: O.26.15.2020.EJ

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne

 

„Zorganizowanie i przeprowadzenie  kursów skierowanych
do Uczestników projektu „Sukces w działaniu” realizowanego przez Klub Integracji Społecznej

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm)

 

Łapy, dnia 20.08.2020 r.

Podziel się